SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

1.    A Honlapon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontig szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megadott címre szállíttatjuk ki a terméket a rendelést követő munkanapon, amennyiben a rendelés az azt megelőző munkanapon 11 óráig megérkezik hozzánk.

2.   A megrendelt árut a Szolgáltató a megrendelést követő Plum Magyaroszág Kft. általi visszaigazoló e-mailben meghatározott szállítási időn belül köteles szolgáltatni, a szállítási idő a vételár teljes kiegyenlítését követő nap kezdődik. Ettől eltérő eset a partnereink számára egyedi szerződésben foglalt kondíciók. A szállítás fuvarozó cég igénybevételével, kivételesen saját fuvareszközzel történik. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni, kivéve, ha erre vonatkozóan a felek külön írásban megállapodnak.

3. Amennyiben egy Ügyfélnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig a kiszolgálást a Szolgáltató szüneteltetheti, az újabb rendelés kiegyenlített vételárát a korábbi tartozásba beszámíthatja. Az Ügyfél a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A tartozások behajtásából származó valamennyi költséget az Ügyfél viseli.

4.   Az Ügyfél köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni darabszám és minőség szerint, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Amennyiben az Ügyfél bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni (lehetőség szerint fényképes dokumentációval ellátva).

5.   Az Ügyfél köteles rendelésének ellenértékét megfizetni előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel a megrendelés visszaigazolását vagy az ajánlat Ügyfél általi elfogadását követően. Banki átutalásos fizetési lehetőség kizárólag szerződött partnerek számára lehetséges, az egyedi szerződésben foglalt időpontig. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.   A jelen pontban szereplő valamennyi szállítási feltétel az esetlegesen e-mailen, telefonon és személyesen leadott rendelésekre egyaránt vonatkozik.

7.   Az elháríthatatlan és előre nem látható külső okból (vis maior) bekövetkező szállítási hibákért nem tudunk felelősséget vállalni, ám minden lehetséges segítséget megadunk ügyfeleinknek.

8.   A leszállított áruk, termékek tulajdonjogát a vételár teljes megfizetéséig fenntartjuk.

9.   A kiszállítás díja súly alapú („Weight Based Shipping”) Magyarország területén:

Bruttó tömeg (kg) Nettó összeg (Ft)
0-1 kg 873
1-3 kg 894
3-5 kg 963
5-10 kg 1238
10-15 kg 1374
15-20 kg 1512
20-25 kg 1650
25-30 kg 1787
30-40 kg 1993
40-50 kg 2470
50-60 kg 2748
60-70 kg 4122
70-80 kg 5496
80-90 kg 6869
90-100 kg 8243
100-110 kg 8930
110-120 kg 9612
120-130 kg 10304
130-140 kg 10991
140-150 kg 12364

E-útdíj költsége +40%.

10.   A szállítási díj a webáruházban a rendelés elküldése előtti űrlapon (kötelezően) választható, és a megrendelés részleteiben, valamint a rendelés elektronikus visszaigazolásában is minden esetben megjelenítésre kerül.

11.   Webáruházas nettó 100.000 Ft feletti megrendelés esetén, a kiszállítás költségét mi vállaljuk!